Sabias que...

Prevense que os trastornos mentais aumentarán considerablemente nos vindeiros anos ** O 0,22% da poboación padece episodios de ansiedade e depresión ** As enfermidades mentais representan o 12,5% de todas as patoloxias **

Programa Escola de Familias

 

É un programa dirixido ós familiares ou coidadores de persoas con enfermidade mental crónica no que se ofrece un lugar de encontro entre eles, libre dos prexuízos sociais que lles fan aillarse, para que poidan compartir as súas dificultades cotiás e potenciar a súa axuda mutua.

Obxetivos

  • Coñece-los trastornos mentais.

 

  • Coñecer e afrontar-las repercusións da enfermidade mental na convivencia.

 

  • Aprender xeitos para convivir mellor con eles e axuda a persoa afectada na súa integración social.

 

  • Compartir momentos entretidos e agradables que fomenten a solidariedade entre os afectados.
  • Recolle-las queixas e canalizar reivindicacións de mellora na atención en saúde mental.

 

Dirixido a

Aos familiares e achegados ás persoas con enfermidade mental crónica, residentes na zona de Baixo Miño e Val Miñor.