Sabias que...

Prevense que os trastornos mentais aumentarán considerablemente nos vindeiros anos ** O 0,22% da poboación padece episodios de ansiedade e depresión ** As enfermidades mentais representan o 12,5% de todas as patoloxias **

Centros de Rehabilitación Psicosocial

Unha das nosas terapeutas supervisando as actividades no taller de cerámica

 

 

Os centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Avelaiña son  dispositivos de apoio comunitario que atenden de forma diúrna, globalizada e interdisciplinaria a persoas con enfermidade mental crónica, estabilizados clínicamente, a seus familiares e á comunidade en xeral.

Funcións

O traballo da cerámica en Avelaíña brinda aos seus usuarios unha oportunidade de integración

Socialización

Ofrecer soporte ás persoas con enfermidade mental crónica, para integrarse no seu entorno comunitario.

 

Educación

Mellorar as súas posibilidades persoais de autonomía.

 

Terapia

Coñece-la súa enfermidade e aprender a convivir con ela, segundo as particularidades persoais.

 

Apoio á familia

Apoiar ós familiares das persoas con enfermidade mental, coa intención de promover unha mellor calidade de vida do grupo primario de referencia.

 

Rehabilitación

Prestar servizos para a rehabilitación, tanto psíquica como social e, no derradeiro termo, laboral.

 

Áreas de actuación

Socioeducativa

Obradoiro de prensa
Obradoiro de Cociña
Educación de adultos
Ocio e tempo de lecer
Actividades da vida cotiá


Terapéutica

Psicoeducación
Psicoterapia
Apoio psicolóxico aos familiares
Seguimento

Área Ocupacional

Obradoiro cerámica
Restauración mobles
Traballos manuais
Cursos de formación

Área Prelaboral

Formación
Orientación

Actividades desenvolvidas en cada centro