Sabias que...

O 0,1% da poboación desenvolverá algunha forma de esquizofrenia ao longo da súa vida ** 450 millóns de persoas están afectadas por unnha enfermidade mental, neuroloxica au conductual que dificulta gravemente a súa vida ** Entre o 70 e 80% das persoas con enfermidade mental están en situación laboral de desemprego **

Cun donativo económico

Para realizar un donativo podes facer o ingreso na seguinte conta, a través de transferencia bancaria: 

Nº: ES-27 2100 4046 11 2100098385

Si queres recibir o certificado de desgravacións envíanos un correo a: asociacion@avelaina.org.es  cos datos correspondentes e o justificante de pago.

Estas donacións  para residentes en España presentan unha dedución do 35% da cota aportada na declaración do Imposto de Sociedades*.
(*En virtude da Lei 49/2002 de 23 de decembro de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo.)

Cun donativo en especie

Si queres facernos un donativo en especie, envíanos un correo a asociacion@avelaina.org.es con aquilo que queres doar.

Con descontos para os nosos socios

Entre os fins da nosa Asociación, está o de establecer un convenio de colaboración con aquelas empresas sensibilizadas con causas sociais.
O noso convenio de descontos levarase a cabo con establecementos, que polo seu ubicacón xeográfica e sector de actividade, sexan os máis adecuados, a fin de que as empresas que opten por establecer este convenio, teñan garantidos uns obxectivos de rentabilidade.
A empresa, realizará un desconto nos seus produtos ou servizos aos socios de Avelaíña.
A nosa Asociación, pola súa banda, garante a divulgación do negocio, a todos os seus socios e usuarios.
Aos nosos socios enviaráselles unha carta con todas as empresas colaboradoras, e os descontos de cada unha delas: Verás incrementada a cota de mercado, xa que contamos con máis de 500 socios, e pretendemos chegar aos mil, coas campañas de captación de socios, que estamos levando a cabo.

Coa integración laboral

Desde Avelaíña somos conscientes que as persoas con enfermidade mental teñen grandes dificultades para acceder ao mercado laboral, e necesitan un maior apoio que elimine as barreiras existentes nas empresas.
A nosa Asociación está levando a cabo unha serie de accións para favorecer a inserción laboral dos nosos usuarios nas empresas que se atopan no noso ámbito de influencia.
Entre os nosos obxectivos está:
-Mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade mental.
-Acabar co estigma existente sobre estas persoas, e lograr a integración plena na sociedade.
-Poñer de manifesto, a súa alta capacidade de produción
Para iso, colaboramos activamente en accións dirixidas a facilitar a súa rehabilitación, reinserción social e integración laboral. Así, cada usuario, poderá adquirir e/ou potenciar coñecementos e habilidades necesarias para acceder e manexarse no mundo laboral.

O convenio que se firme coas empresas interesadas, inclúe unha serie de de garantías:
-Realizarase un estudo previo, das capacidades e experiencia laboral dos nosos usuarios ao posto ofertado.
-Asesoramiento e información a empresarios que teñan contratadas aos nosos usuarios: Desde a nosa asociación, o equipo técnico estará a disposición da empresa para resolver calquera dúbida, incidencia ou solicitar calquera tipo de información, para garantir o pleno funcionamento e relación usuario-empresa.
-Creación dunha mesa de traballo conxunta, con reunións periódicas, nas que poder analizar o seguimiento das persoas contratadas.
- Os usuarios que participen neste convenio, serán persoas en idade laboral, con motivación para traballar, e atendidas polos servizos de saúde mental de referencia, cun nivel de autonomía e co seguimiento do noso equipo profesional.

Empresas Solidarias

Empresas que colaboraron no último ano: