Sabias que...

O 0,1% da poboación desenvolverá algunha forma de esquizofrenia ao longo da súa vida ** 450 millóns de persoas están afectadas por unnha enfermidade mental, neuroloxica au conductual que dificulta gravemente a súa vida ** Entre o 70 e 80% das persoas con enfermidade mental están en situación laboral de desemprego **

A Enfermidade Mental

Trastorno da personalidade

Un trastorno da personalidade podería definirse como o arraigamento de trazos disfuncionales no carácter, que empeza a manifestarse con claridade na mocidade ou ao inicio da idade adulta. Estes trazos disfuncionales afectan basicamente a aspectos do carácter que determinan o comportamento ante certas situacións, a autoestima e a percepción dos demais.

 

A personalidade intégrase por patrones característicos de comportamento e de relación das persoas co seu contorno, que ao volverse disfuncionales lle inflexibilizan e reducen a capacidade operativa ante situacións cotiás ou xeradoras de estrés. A disfunción do carácter non é consciente, pero o comportamento provoca situacións de sufrimento tanto na persoa que padece o trastorno como entre os seus achegados.

 

Segundo o tipo de comportamento disfuncional que desenvolva a persoa afectada, os principais tipos de trastorno da personalidade son: paranoide, esquizoide, histriónico, narcisista, antisocial, evitador, dependente, obsesivo-compulsivo e pasivo-agresivo.

 

Paranoide:
As persoas con personalidade paranoide son hostís, fríos e distantes no seu trato con outras persoas, debido a que proxectan os seus propios conflitos e hostilidades. Ven en actos triviais, inocentes e inclusos positivos doutras persoas intencións malévolas, polo que reaccionan con suspicacia.
Son persoas que prefiren desenvolver actividades que requiren de illamento e adoitan ser altamente eficientes e concienciudas. As persoas que xa se senten marxinadas por mor dun defecto físico ou unha minusvalía son máis vulnerable a este tipo de trastorno.

 

Esquizoide
Caracterízanse por ser extremadamente introvertidas, ensimismadas e solitarias. Emocionalmente son frías e distantes, debido a que teñen temor da aproximación e intimidade con outros. Falan pouco, son propensas a soñar espertas e están absortas nos seus propios pensamentos e ideas. Prefiren a especulación teórica á acción práctica, xa que a fantasía é, para os que padecen este trastorno, unha forma de enfrontarse á realidade.

 

Histriónica
A personalidade histriónica ou histérica determina comportamentos orientados a chamar a atención. O afectado ten unha gran facilidade para establecer relacións, pero todas dun xeito superficial. As súas emocións resultan infantilizadas, esaxeradas e ideadas para provocar simpatía nos demais. Moitos dos seus comportamentos son seualmente provocativos, o que encobre desexos de dependencia e de protección. A personalidade histriónica lle asocia tamén a actitudes hipocondríacas.

 

Narcisista
As persoas con personalidade narcisista cren exaxeradamente no seu propio valor ou importancia, polo que son extremadamente sensibles ao fracaso, a derrota ou a crítica. Na súa relación con outras persoas o narcisista espera ser admirado e con frecuencia cre que os outros lle envidian. Consideran que merecen ser satisfeitos nas súas necesidades de forma inmediata e por iso explotan ou humillan a outros.

 

Antisocial
Tamén chamada personalidade psicopática ou sociopática. As persoas con personalidade antisocial mostran desprezo e insensibilidad polos dereitos e sentimentos dos demais. Explotan aos outros, para obter un beneficio material ou gratificación, toleran mal a frustración e por veces son hostís e violentas. Son incapaces de sentir remordemento ou culpa e racionalizan o seu comportamento responzabilizando aos outros.
Frecuentemente son proclives ao alcoholismo ou toxicomanía, as desviacións sexuais e a promiscuidad.

 

Evitadora
As persoas cun trastorno de personalidade evitadora son hipersensibles ao rexeitamento, polo que evitan comezar novas relacións ou novos proxectos ante a perspectiva de fracaso ou decepción. Sofren abertamente por seu inhabilidad para relacionarse e o seu illamento, aínda que teñen un forte desexo de recibir afecto e ser aceptadas.

 

Dependente
As persoas cun trastorno de personalidade dependente carecen de confianza e seguridade en si mesmas. Trasfieren as decisións importantes e as responsabilidades a outros e permiten que as necesidades doutros antepóñanse ás propias. Intentan non expresar opinións porque temen ofender á xente que necesitan. A dependencia é un trastorno que adoita presentarse entre adultos con enfermidades prolongadas.