Sabias que...

Prevense que os trastornos mentais aumentarán considerablemente nos vindeiros anos ** O 0,22% da poboación padece episodios de ansiedade e depresión ** As enfermidades mentais representan o 12,5% de todas as patoloxias **

A Enfermidade Mental

O Trastorno Bipolar

A enfermidade bipolar ou trastorno maníaco depresivo consiste nunha alteración dos mecanismos biolóxicos que regulan o estado de ánimo, o que ocasiona que os cambios habituais que experimenta calquera persoa no seu ton vital acéntuense ao punto de poder requirir incluso de hospitalización.

 
O funcionamento dos mecanismos biolóxicos do estado de ánimo depende de factores xenéticos e ambientais. Na regulación do ton vital participan ademais factores psicolóxicos, sociais, meteorolóxicos e farmacológicos.


O trastorno bipolar pode presentarse na idade adulta, sen que necesariamente faia casos similares na familia. Isto é así porque moitas enfermidades con compoñente xenético requiren de factores ambientais para manifestarse.

 

Ademais, en moitos casos os antecedentes familiares poden ser remotos e descoñecidos para o afectado.

 

O trastorno bipolar adoita manifestarse por fases:

 

A depresión e o trastorno bipolar
As persoas que sofren de trastorno bipolar presentan, durante días, semanas ou meses, unha perda da vitalidade, pouco interese en actividades cotiás, problemas de concentración, apatía intensa, alteracións do sono e do apetito. Trátalle de síntomas comúns a diversas formas de depresión, que causan desilusión e desmotivación.

 
A fase depresiva no trastorno bipolar comporta que os actos rutineiros representan para o afectado un enorme esforzo e que nada pareza ter sentido, nin sequera o seguir normas elementais de hixiene.

 
Algunhas persoas poden notar ansiedade, ideas negativas de carácter repetitivo e desexos de morrer. O suicidio, que se produce xeralmente no contexto dunha fase de depresión profunda, é a consecuencia máis grave asociada ao trastorno bipolar.

 

A manía e a hipomanía
Igualmente, os afectados polo trastorno bipolar sofren episodios inversos, de incremento excesivo da vitalidade, nos que se senten capaces de calquera cousa, embárcanse en numerosos proxectos, falan en exceso, gastan o diñeiro con profusión e moléstanse facilmente cando se lles leva a contraria. Esta fase do trastorno bipolar coñécese como manía ou hipomanía, segundo a súa intensidade.


A persoa que se encontra nunha fase maníaca desenvolve actividades inusuais e intensas durante o día, acomenten novos proxectos, implícase en novos asuntos que antes non lle interesaban, gasta diñeiro en agasallos, móstralle excesivamente alegre, sociable, falangueiro, aínda que termina resultando indiscreto e avasallador. Nos casos máis graves, a manía pode conducir a persoa a sobrevalorar as súas propias capacidades, perder a noción da realidade e sentirse dotado de poderes sobrenaturais. Ademais, pode sentirse asediado por múltiples inimigos, ter alucinacións e ideas delirantes, entre outros síntomas sicóticos.


A hipomanía, é unha fase leve da manía na que non lle presentan síntomas sicóticos como os últimos descritos. Os límites entre a manía e a hipomanía son difusa. Resulta máis claro distinguir entre a hipomanía e a alegría, pois esta última adoita ter unha xustificación clara, durar pouco tempo e decrecer co paso dos días. Na hipomanía, pola contra, non hai unha causa que xustifique a alegría, a súa duración adoita agravarse co paso do tempo e combínase con síntomas impropios, tales como a irritabilidad, a aceleración da fala e o insomnio.

 

Fases Mixtas
Algunhas persoas presentan fases mixtas, nas que se alternan episodios de depresión e de euforia. Frecuentemente estas fases mixtas son unha continuación dunha fase maníaca ou unha transición dunha fase maníaca a unha depresiva. Os ciclos de alternancia entre unha e outra fase poden ser rápidos e bruscos: varias veces nun ano, nun mes ou incluso nunha semana.


Estas fases resultan difíciles de diagnosticar e sempre ha de facero un experto en saúde mental. As fases do trastorno bipolar comportan moito sufrimento para o paciente e aqueles que lle rodean.

 

 

A eutimia ou remisión

A persoa que sofre dun trastorno bipolar non transcorre toda a súa vida entre alternancias de fases depresivas e maníacas. Pola contra, existen períodos en que, tras a recuperación dunha destas fases ve normalizado o seu estado de ánimo, ao punto de que os síntomas da enfermidade remiten por completo. Este período de remisión denomínase "eutimia", que significa "estado de ánimo correcto".


A eutimia non significa que o trastorno bipolar desapareceu. Pola contra, é a fase en que deben tomarse medidas preventivas de cara a calquera síntoma que anuncie unha nova crise.