Sabias que...

Menos do 25% dos afectados por enfermidade mental é diagnósticado e tratado correctamente nos países occidentais ** 5 de cada 10 causas de discapacidade son debidas a problemas vencellados coa saúde mental ** 250.000 persoas padecen un trastorno mental grave en España **

Sitios de Interese

Incluímoslle un conxunto de enlaces a sitios web nos que se ofrece información sobre saúde mental que pode ser de interese para todos aqueles que desexan coñecer máis sobre a enfermidade mental.

 

http://www.psiquiatria24x7.com

http://www.esquizo.com

htttp://www.psiquia.com

http://www.psicologos.org/

http://www.aconsejame.com

 

Organizacións e entidades relacionadas con á saúde mental

Organización Mundial da Saúde

http://www.who.int/es/

Confederación Española de Agrupacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental
C/ Hernández Más, 20 - 24
28053 Madrid
Telf: 91 507 92 48
Fax: 91 785 70 76
correo electrónico: feafes@feafes.com
http://www.feafes.com

 

 

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (FEGAFES)
Rúa Galeras, 13 - Planta 1ª, Ofic. 3
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf: 981 554395
Fax: 981 554852
correo electrónico: fegafes@igatel.net / fegafes@wanadoo.es
http://www.feafesgalicia.org/

 

 

Asociación Pro-Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
Plaza de los Chopos, Bloque 22, Nº 1, Barrio das Flores
15008 A Coruña
Telf: 981 132218
Fax: 981 132218
correo electrónico: apem@mundo-r.com

 

 

Asociación "Fonte dá Virxe" de Familiares e Amigos dous Enfermos Mentais
Lugar de Quistilans, S/n
Quistilans-Bugallido (San Pedro)
15866 Ames (A Coruña)
Telf: 981 884239
Fax: 981 884239
correo electrónico: fonte_da_virxe@terra.es

 

 

Asociación de Familiares e Amigos dos Enfermos Psíquicos

(AFAES-Porta Nova)
Rúa Río Sil. Nro. 1-3, Bajo

15570 Narón (A Coruña)
Telf: 981 388992
Fax: 981 393018

correo electrónico: afaesferrol@mundo.r.com

 

 

 

Asociación Prol-Saúde Mental "A Creba" (A. CREBA)
Polígono Industrial Augalevada, Nro. 19

15210 Noia (A Coruña)
Telf: 981 824921
Fax: 981 824921
correo electrónico: acreba@acreba.org. acreba@terra.es

 

 

Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais (ALUME)
Rúa Nicomedes Pastor Díaz, Nro. 6, Bajo

27001 Lugo
Telf: 982 251602

Fax: 982 222240

correo electrónico: correo@alume.org

http://www.alume.org

Asociación Monfortina de Apoio aos Enfermos Mentais (ALBORES)
Ronda María Emilia Casas Vaamonde, Km. 07, S/N

27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Telf: 982 404968
Fax: 982 404968
correo electrónico: albores@albores.org

http://www.albores.org

 

 

Asociación de Familiares e Enfermos Mentais "Morea" (AFEM)
Marcelo Macías, 5-Baixo
32002 Orense
Telf: 988 237454 / 988 412557
Fax: 988 237454 / 988 412557
correo electrónico: amandala@correo.cop.es

 

 

Asociación de Axuda a os Enfermos Psíquicos (DOA)
Romil, 84
36211 Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 483208

Fax: 986 41 6876
correo electrónico: gestion@asodoa.org

http://www.asodoa.org

 

 

 

Asociación de Axuda ó Enfermo Psíquico (LENDA)
Reveriano Soutullo, 57
36800 Redondela (Pontevedra)
Telf: 986 404200

correo electrónico: asolenda@gmail.com

 

 

 

Asociación Pro-Saúde Mental "Lar" (LAR)
Rúa do Moiño Novo, 1-3 (A Laxe)
36600 Sobradelo Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Telf: 986 510699
Fax: 986 510699
correo electrónico: melava@navegalia.com