Sabias que...

O 0,1% da poboación desenvolverá algunha forma de esquizofrenia ao longo da súa vida ** 450 millóns de persoas están afectadas por unnha enfermidade mental, neuroloxica au conductual que dificulta gravemente a súa vida ** Entre o 70 e 80% das persoas con enfermidade mental están en situación laboral de desemprego **

A Enfermidade Mental

A Esquizofrenia

Non existe un consenso en torno ao que debe entenderse por esquizofrenia. Incluso, os expertos aseguran que non pódese falar propiamente dunha enfermidade, senón dun transtorno que ocasiona un conxunto de síntomas diversos.


Nun intento por unificar criterios, a Organización Mundial da Saúde (OMS) define a unha persoa con esquizofrenia como aquela que, sen motivo aparente, presenta unha conduta anormal que se caracteriza por unha distorsión da percepción, do pensamento e das emocións.


As persoas que sofren de esquizofrenia, entón, experimentan unha afectación total que faias sentir, pensar e falar de forma distinta, a como adoitaban facero antes e ao que se considera normal. Non poden explicar o que lles está acontecendo, teñen medo de facero e, por iso non piden axuda nin falan do que pásalles.

 

Causas

 

A maioría dos trastornos mentais non teñen unha causa única coñecida e a esquizofrenia non é a excepción. Os expertos estiman que son varios os factores que poden influír na aparición da esquizofrenia, aínda que algúns deles xorden como resultado da mesma. Os principais factores son:

 

  • Alteracións na química, forma e o funcionamento do cerebro
  • Predisposición xenética 
  • Infeccións por virus que causan malformacións no feto 
  • Complicacións no parto

 
A aparición dos síntomas adoita producirse entre os 16 e os 25 anos, afectando por igual a home e mulleres, sen importar a súa cultura, estatus económico ou nacionalidade.

 

Síntomas


A esquizofrenia presenta múltiples e variados síntomas, pero a maioría deles pode encontrarse tamén noutras enfermidades mentais. Adoitan dividirse en dous grandes grupos: síntomas positivos e síntomas negativos.


Os síntomas positivos ou psicóticos son aquelas condutas que o afectado experimenta e que non están presentes nas persoas normais. Encóntranse entre eles as alucinacións, o delirio e os trastornos do pensamento.


Entre os síntomas negativos correspóndense con aquelas condutas normais que os afectados deixan de ter pola esquizofrenia. Poden ser a pobreza afectiva, diminución da cognición, apatía xeral, falta de enerxía, insociabilidad e problemas de atención.

 

Formas

 

Segundo a súa evolución e o tipo de síntomas predominantes, adoítanse distinguir as seguintes formas de esquizofrenia:

 

Paranoide:

A máis frecuente. Caracterízase polo predominio dos delirios sobre o resto dos síntomas, en especial os que se refiren á persecución ou suposto dano proveniente doutras persoas ou institucións.


O afectado móstralle suspicaz, irritable, evita a compañía, mira de esguello e con frecuencia non come. Tamén pode sufrir alucinacións, verse ou oírse cousas que non existen, o que xera angustia e temor.

 

 

Hebefrénica:

Nesta forma de esquizofrenia o fundamental son as alteracións do estado de ánimo. Os afectados rinse sen motivo e de forma pouco expresiva, queíxanse de problemas imaxinarios e pouco concretos, presentan unha conduta amaneirada e exprésanse con frases repetitivas.

 

Catatónica:

A menos frecuente das formas de esquizofrenia. Caracterízase por alteracións motoras, que causan unha inmobilidade persistente e sen motivo, ou pola contra unha gran axitación.


Un dos seus síntomas típicos é a obediencia automática, na que os afectados obedecen cegamente as ordes sinxelas que se lle dan.

 

Indiferenciada:

Esta forma de esquizofrenia aplícase a aqueles casos que non reúnen as condicións de ningunha das outras formas. Tamén é posible que unha persoa afectada presente síntomas de varias formas de esquizofrenia ao mesmo tempo, polo que fálalle de esquizofrenias mixtas.