Sabias que...

En Galicia, o 3% da poboación sufre algún trastorno mental grave ** Sólo o 20% das persoas con enfermidade mental de Galicia son atendidos por algún servizo de Saúde Mental do SERGAS ** Se estima que no 2020 a depresión será la primeira causa mundial de discapacidad laboral, seguida pola ansiedade e o estrés **

Xunta Directiva

A xunta directiva é o órgano de goberno da nosa asociación e reúnese normalmente cunha perodicidad trimestral, para abordar os asuntos derivados da actividade dos servizos e programas que se prestan. Os seus acordos, adoptados de forma oportuna e en consonancia cos estatutos propios, son recollidos nas actas correspondentes.


PRESIDENTA:

Carmen Liliana Barreto de Vicente


VICEPRESIDENTE:

Serafín Villanueva Bembibre


SECRETARIO:

María Neves Piñeiro Gaviño


TESOUREIRO:

Luis de Lorenzo e Sánchez

 

VOCAIS:
Isaac Penela Carvajales
Francisco Ramón Alonso Gándara

Fernanda Orduna Vela

Xosé María Regueiro Otero

Alicia Mendez Batán

José Manuel Fernández Mármol