Sabias que...

Menos do 25% dos afectados por enfermidade mental é diagnósticado e tratado correctamente nos países occidentais ** 5 de cada 10 causas de discapacidade son debidas a problemas vencellados coa saúde mental ** 250.000 persoas padecen un trastorno mental grave en España **

Orixe e logros

Baixo Miño


A Asociación Avelaíña xurdiu da man de familiares de persoas afectadas pola enfermidade mental e grazas ao impulso dalgúns profesionais sensibilizados con este problema. A creación da asociación, cuxa acta de constitución aprobouse o 30 de outubro de 1997, deu resposta á necesidade de crear un centro que atendese exclusivamente a persoas con enfermidade mental no Baixo Miño.


A necesidade de crear un centro de axuda a persoas con enfermidade mental evidenciouse no marco do labor que viña realizando o Centro San Xerome Emiliani, dedicado á atención de persoas con discapacidade intelectual, na Garda, xa que era o único dispositivo na bisbarra relacionado coa discapacidade. Aínda que hai persoas nas que se presentan problemas de discapacidade intelectual e enfermidade mental, os profesionais de San Xerome pronto comprenderon a necesidade dun recurso diferenciado e específico para a Saúde Mental. Pode dicirse, entón, que a creación de Avelaíña estivo auspiciada e tutelada nun primeiro momento por aquela institución.


A primeira sede da Asociación Avelaíña estivo situada no antigo colexio "Manuel Rodríguez Sinde", situado na rúa Puerto Rico da Guarda, onde comezou atendendo nas súas necesidades básicas de saúde mental a un grupo de só 12 persoas. Actualmente, Avelaíña conta con 99 expedientes abertos a pacientes atendidos en rehabilitación psicosocial. Destes, aproximadamente 30 acoden diariamente para seguir o seu programa de atención e o resto faino eventualmente, con motivo de consultas puntuais e orientación.


Desde o ano 2006 logrou que o concello de A Guarda cedéselle a antiga sede da Escola Unitaria da Portela, situada en Salcidos, para establecer alí a súa sede. Tras un proceso de recuperación e adaptación dos referidos espazos, Avelaíña comezou a prestar os seus servizos aquí a partir do mes de abril do 2007.

 

Val Miñor

Logo de tres anos situados nun local do Concello de Gondomar de apenas 98 mts2 , onde traballaban 3 profesionais co apoio do equipo técnico da Guarda, atendendo a diario a 26 usuarios, a familiares que viñan a consultas á psicóloga ou á traballadora social e á poboación en xeral, vímonos coa necesidade urxente de cambiar de centro:


-Este local non cumpría os requisitos mínimos de espazo para o normal funcionamento do Centro.
-Debido á gran demanda que existe nesta Comarca vímonos saturados para levar a cabo todos os servizos que prestamos tendo en conta a atención personalizada que exercen os nosos profesionais.
-Outro problema engadido, é o elevado aluguer que había que pagar mensualmente (máis de 700 euros), o que agravaba considerablemente nosa situación económica.
Outra carencia que presentaba o Centro era a mala ubicación. Moitos dos nosos usuarios tiñan que percorrer andando varios quilómetros, ao non contar cun transporte público adecuado.
Por todo iso a Asociación en 2013 solicitou á Tesorería Xeral da Seguridade Social, o local situado na Casa do Mar de Baiona.


A nosa Asociación viu idóneo este local, baleiro desde fai anos e en deterioro progresivo.
O lograr a Cesión en uso destas instalacións supuxo un aforro considerable no aluguer, mellorando os servizos que prestamos, e sufragando así as dificultades económicas existentes, logrando que Avelaíña poida seguir co funcionamento deste centro