Sabias que...

O 0,1% da poboación desenvolverá algunha forma de esquizofrenia ao longo da súa vida ** 450 millóns de persoas están afectadas por unnha enfermidade mental, neuroloxica au conductual que dificulta gravemente a súa vida ** Entre o 70 e 80% das persoas con enfermidade mental están en situación laboral de desemprego **

O noso equipo, quen somos

Equipo Técnico
O equipo técnico, integrado exclusivamente por profesionais, é responsable do bo funcionamento dos servizos, así como da coordinación interna e externa de actividades con outros dispositivos de Saúde Mental dentro do área xeográfica de influencia da asociación.

O seu labor está enfocada á rehabilitación psicosocial dos usuarios de Avelaíña e, nun mediano prazo, proxectar a asociación como unha referencia dentro do área de saúde mental do Baixo Miño e Val Miñor.


As funcións distribúense nas seguintes áreas:

 

Xerencia
Dirección Técnica
Psícólogía
Educación Social
Traballo Social
Terapia Ocupacional
Administración
Comunicación y Marketing
Servizos e limpeza
Voluntarios e Colaboradores