Sabias que...

El 0,1% de la población desarrolla alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida ** 450 millones de personas están afectadas por unna enfermedad mental, neurológica o conductual que dificulta gravemente su vida ** Entre el 70 y el 80% de las personas con enfermedad mental están en situación laboral de desempleo **

Entidades y Organismos Públicos

Numerosos Organismos Públicos han apoyado la continuidad de los programas y servicios de Avelaíña en Baixo Miño y Val Miñor.

A continuación, encontrarás información sobre qué instituciones públicas han respaldado nuestro trabajo.

Entidades Colaboradoras

Las entidades y Organismos que han colaborado en el último año son:

ENTIDADE COLABORADORA:XUNTA DE GALICIA

A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA CONCEDE UNA SUBVENCIÓN A  AVELAÍÑA CO APOIO FINANCEIRO DA UNIÓN EUROPEA

 

A Guarda, a 18 de decembro de 2017

En data 21/11/2017 a Secretaría Xeral de emprego otorgou a nosa Asociación unha subvención para poder contratar a dous traballadores desempregados para a realización do servizo “Promoción da Autonomía en Persoas con enfermidade mental”.

As persoas contratadas son unha educadora social que desenrolará a sua labor no centro de Rehabilitación de A Guarda, e otro educador social para o Centro que Avelaíña ten en Baiona.

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego  Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Esta axuda é un  gran apoio nos diferentes programas e actividades de Avelaíña para o fomento da autonomía e da inclusión social dos nosos usuarios.

Os obxeitvos que se pretenden acadar son:

1-Consolidar servizos xa prestados por Avelaíña

2-Capacitar ós nosos usuarios a desenvolver actividades da vida cotia

3-Mellorar ás súas habilidades sociales

4-Fomentar a súa ocupación e ó seu tempo de lecer